Atgal

Antanas Jonkus

Maskviečiai susilaukė garbingo svečio

       2010 Balandis

       Trečiąją šv. Velykų dieną (2010 04 06) Maskvos lietuvius savo apsilankymu pagerbė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Antradienio vakare LR ambasados darbuotojams ir lietuvių diasporos tikintiesiems jis aukojo šv.Mišias. Jam asistavo šv. Liudviko parapijos ganytojas kun. Igoris Kovalevskis, kuris paprastai sekmadieniais veda šv.Mišias lietuvių kalba.

       Mišios vyko J.Baltrušaičio namų salėje. Jo eminencija pasakė gražų pamokslą, pabrėždamas lietuvių vienybės, padėjusios atkurti valstybingumą, svarbą. Kalbėdamas apie meilės vaidmenį ( ne juslinės, o daugiau dvasinės) vyskupas ragino būti optimistais, todėl tikintieji lietuviai turėtų daugiau žvelgti viršun, o ne žemyn, siekti dvasinių turtų, o ne vien pinigų.

       Mišių dalyvius sužavėjo aukšto rango hierarcho kuklumas, jo paprastos manieros. Po šv. Mišių tautiečiai su brangiu svečiu nuėjo į banketų salę, kur dainavo lietuviškas dainas ir ilgai nenorėjo skirtis su pamiltu ganytoju.

       Renginį organizavęs LR ambasadorius trumpai papasakojo, kad arkivyskupas Rusijos sostinėje aplankė a.a. generolo A.Žemaičio kapą, susitiko su Maskvos ir visos Rusijos patriarchu Kirilu, kitais veikėjais.

 

Atgal

Redaktorius Antanas Jonkus.

Tinklapius sudarė Vytautas Tutinas.

Hosted by uCoz