Atgal

Antanas Jonkus

Sėkmingai leidžiama Katalikų Enciklopedija

 

Nežiūrint kliūčių ir sunkumų, Maskvos pranciškonai leidžia Katalikų Enciklopediją (rusų kalba). Šiomis dienomis iš spaustuvės gautas III Enciklopedijos tomas. Pirmieji du tomai buvo nuvežti ir pristatyti įvairiuose Rusijos, Baltarusijos, Lenkijos miestuose. Enciklopedistų darbą įvertino ir palaikė popiežius Jonas Paulius II, pirmieji du tomai buvo įteikti popiežiui Benediktui XVI. Deja, Lietuvoje apie tokį svarbų leidinį, atrodo, nieko nežinoma: leidėjai neturi jokio ryšio su Lietuvos katalikų organizacijomis.

Keturių tomų iliustruota Katalikų Enciklopedija tikriausiai -  pirmas tokio tipo leidinys Rytų Europoje. Tai susistemintas žinynas apie Katalikų Bažnyčią – jos struktūrą, istoriją, teologiją, liturgiką, kanoninę teisę, socialinį mokymą, hagiografiją it kt. Enciklopedija nušviečia įvairius pasaulietinės kultūros, susiformavusios katalikiškosios  tradicijos įtakoje, aspektus.

Ypatingas dėmesys Enciklopedijoje skiriamas katalikybės indėliui į pasaulio civilizacijos raidą. Joje pateikti straipsniai apie žymius mokslo, kultūros ir politikos veikėjus, vienaip ar kitaip susijusius su katalikybe. Leidinys duoda skaitytojui įvairiopų žinių apie Katalikų Bažnyčios mokymą, tame tarpe apie nūdienos pasaulio etines ir socialines problemas.

Atskiri Enciklopedijos straipsniai nušviečia stambesniųjų katalikų vienuolių ordinų bei kongregacijų istoriją. Skaitytojas leidinyje ras nemaža curriculum vitae, apie gyvenimą garsių šventųjų - Vakarų ir Rytų tradicijos – garbinamų katalikų Bažnyčioje. Pateikiami straipsniai apie konkrečias šalis (pvz., apie Lietuvą), jų istoriją, statistiniai duomenys.

Enciklopedijoje rasime žinių apie kitas Bažnyčias, krikščioniškąsias konfesijas ir nekrikščioniškas religijas, o taip pat apie pagrindinius filosofinius religinius mokymus. Leidinyje stengiamasi objektyviai išguldyti svarbiausius tarpkonfesinių santykių momentus.

Žinoma, Enciklopedija pasakoja apie daugiaamžę Katalikų Bažnyčios istoriją Rusijoje. Joje pateikiamos daugelio katalikų kunigų (rusų ir kitų tautybių) biografijos, o taip pat surinkta informacija apie buvusias bei dabar veikiančias katalikiškas arkivyskupijas ir vyskupijas,  parapijas, vienuolių ordinus ir kongregacijas.

Leidinį ruošia autorių kolektyvas – 180 žmonių, tarp jų  žymūs specialistai iš Rusijos ir kitų šalių.

Trečias Enciklopedijos tomas, kaip minėjau, pasirodė šiomis dienomis. Leidėjai pranciškonai per pasikalbėjimą išsakė norą atvežti ir pristatyti jų leidžiamą Enciklopediją Lietuvoje (su pirmaisiais tomais jie važinėjo į Rusijos, Baltarusijos, Lenkijos miestus).

 

Smulkiau apie Enciklopediją  galima sužinoti leidėjų adresu:

            franmosc@df.ru    www.edit.francis.ru 

            Издательство францисканцев, Шмитовский проезд, 2а, 123100 Москва

            Тел. (495)605 44 93;  (495) 605 46 51

 

Atgal

© Redaktorius Antanas Jonkus.

© Tinklapius sudarė Vytautas Tutinas.

Hosted by uCoz