Atgal

Antanas Jonkus

Akademiko V.N.Toporovo atminimui

       2009 Gruodis

       Š.m. gruodžio 3-4 dienomis Jurgio Baltrušaičio namuose vyko jau ketvirtieji, akademiko V.N.Toporovo atminimui skirti, skaitymai. Juos ruošė Lietuvos Respublikos ambasada Maskvoje, Rusijos MA Slavistikos institutas ir Baltų-slavų tyrimų Centras. Renginį atidarė atašė Juozas Budraitis.

       Praktiškai, įvykių centre 3-4 renginio organizatoriai, a.a.Vladimiro Nikolajevičiaus autoriteto gerbėjai. Juos matome ir fotografijose. Visuotinio dėmesio susilaukė T.V.Civjan (nuotr. 2). Jos labai gyvas ir vaizdingas pasakojimas apie V.N.Toporovo archyvo tvarkymą ir išvežimą iš privataus buto. Bute sunku buvo surasti kampelį, kur nebūtų velionio užrašų, pastabėlių ir kitokių popierių. Gal tik šaldytuve nebuvo archyvinės medžiagos, - pasakojo pranešėja.Tą didžiulį dokumentų tvarkymo darbą T.V.Civjan atliko su keliais jaunais entuziastais A.Grigorian, M.Zavjalova ir kitais.

       Skaitymų tema buvo Per mitologijos prizmę. Pranešimai buvo patys įvairiausi, o mokslininkai naudojosi struktūrinės lingvistikos ar semiotikos sukaupta instrumentų-terminų baterija, todėl ne specialistui sekti prelegentų įrodinėjimus buvo nelengva, bet pranešimų praktinės išvados vis vien buvo įdomios. Asmeniškai teko klausytis pranešimų - N.Zlydnevos Zabolockio Žuvies parduotuvė mitologinėje perspektyvoje; A.Košelevo Universalus namo-būsto konceptas. Patiko kaip T.Nikolajeva nagrinėjo A.Puškino eilėraštį Piesn o vieščem Olege. Po burtininko pranašavimo Olegas atiduoda kovos žirgą karšinti savo pavaldiniams, o žūsta vis dėlto ryšium su žirgu (kad ir nebegyvu). Įdomi T.Nikolajevos pastaba praktinėje plotmėje: pagal medikus, mirties baimė ir įsikalbėjimas apie mirties datą yra viena iš trijų ankstyvos mirties priežasčių (greta alkoholizmo ir tabako rūkymo).

       Skaitymuose dalyvavo taip pat prelegentai iš Lietuvos (S.Valentas, R.Kregždis), iš Latvijos (J.Kursitė, J.Stauga, I.Štein).

       Kasmet pravedamų skaitymų ir, kaip tikimasi, tęstinų ateityje (J.Budraitis) esmė yra ta, kad visi V.N.Toporovą pažinoję žmonės jaučia didelę pagarbą velionio asmeniui, bei jo darbams baltų-slavų problematikos erdvėje. Lietuviams svarbios jo drąsios hipotezės apie baltus, jų istoriją. Taip ir girdisi jo pasakymas: Tik išvykai iš Maskvos miesto vakarų link visur gali aptikti baltų pėdsakus.

V.N.Toporovo portretas

T.V.Civjan apsupta fotografų

T.V.Civjan daro pranešimą

M.V.Zavjalova ir N.V.Zlydneva

 

Atgal

Redaktorius Antanas Jonkus.

Tinklapius sudarė Vytautas Tutinas.

Hosted by uCoz