Atgal

Antanas Jonkus

Maskvos visuomene pagerbe diplomata ir artista - J. Budraiti

Trečiadienį, spalio 6 d.Maskvos visuomenė gausiai rinkosi į LR ambasados rūmus Borisoglebskij skersgatvyje. Buvo švenčiamas kultūros atašė Juozo Budraičio jubiliejus. Daugelio maskviečių gerai pažįstamam ir gerbiamam diplomatui ir aktoriui sukako 70 metų. Visi skubėjo sveikinti jubiliatą dar ir todėl, kad tai buvo paskutinė proga susitikti su juo šiame didmiestyje: visų mylimas ponas Juozas baigia savo veiklą Maskvoje ir išvyksta į tėvynę.
Įžanginį žodį pasakė LR ambasadorius Maskvoje p.Antanas Vinkus. Jis taip pat perskaitė LR prezidentės D. Grybauskaitės, premjero V.Kubiliaus, Seimo Pirmininkės I.Degutienės sveikinimus Juozui Budraičiui. Sveikinimo telegramą jam atsiuntė ir RF prezidentas D. Medvedevas, kiti politikos ir kultūros veikėjai.
Pono Juozo gimtadienio šventė buvo kartu ir atsisveikinimas su maskviečiais.

Nuotraukose pateikiame keletą šventės epizodų.

Susidarė didžiulė eilė norinčių pasveikinti p.Juozą (viduryje Nijolė Martiniuk).

Su gražiomis puokštėmis savo eilės prie J.Budraičio laukia Monika Čechova ir Raimonda Klimavičiūtė.

LR ambasadorius Antanas Vinkus, sveikindamas jubiliatą, aukštai įvertino jo kūrybinį ir diplomatinį darbą, o ponas Juozas kukliai tarė padėkos žodį.

Sveikinimus lydėjo puiki styginių kvarteto muzika.

Dovanas p.Juozui įteikė žymi mokslininkė iš MA Slavistikos instituto Tatjana Vladimirovna Civjan.

Gražius žodžius apie lietuvių ir azerbaidžaniečių indėlį į pasaulio kultūrą išsakė kompozitorius ir dainininkas, nepaprastasis ir įgaliotasis Azerbaidžano ambasadorius RF Polad Biul-Buš Ogly.

Pono Juozo inicijuota teatro mėgėjų grupė sveikina savo idėjinį vadą eilėmis ir gražiais linkėjimais (centre Eugenija Valauskaitė).

Poetas ir vertėjas Georgijus Jefremovas, atsisveikindamas su p. Juozu, vos sulaikė besiveržiančias ašaras.

Susitikimas su ponu Juozu, kaip matosi iš veidų, vis dėlto nebuvo liūdnas.

Viktoras Šenderovičius, kaip visada, linksmas ir be kompleksų.

Iškilmėse dalyvavo ir žymusis režisierius Rimas Tuminas (pirmas iš dešinės).

Grupė mokslininkų iš RF Mokslų Akademijos, aktyviai talkininkavusių J.Budraičiui, ruošiant tarptautines mokslines konferencijas: T.V.Civjan (sėdi), E.L.Nazarova, M.Zavjalova.

 

Atgal

Redaktorius Antanas Jonkus.

Tinklapius sudarė Vytautas Tutinas.

Hosted by uCoz