Atgal

Antanas Jonkus

LIETUVIŲ SĄJUNGA MASKVOJE


      Spalio 8 dieną (2009.10.08) J Baltrušaičio namuose posėdžiui susirinko bendruomenės LIETUVIŲ SĄJUNGA MASKVOJE valdyba. Posėdyje dalyvavo Kipras Mažeika (pirmininkas), Mykolas Orbakas, Violeta Garipova, Vytautas Terečka, Sigitas Spangėlis, Genovaitė Samochina, Monika Čechova, Antanas Jonkus. Protokolą rašė M.Čechova.

      Pirmininkas supažindino valdybą su bendruomenės registracijos dokumentais, buvo aptarti veiklos principai: kas gali joje dalyvauti, nario mokestis ir kiti klausimai. Oficialiai įregistruota organizacija vadinasi Lietuvių Sąjunga Maskvoje.

      Antras dienotvarkės klausimas buvo: pasiruošimas renginiui Nacionalinė lietuvių diena Maskvos tautybių namuose spalio 27 dieną. Programoje numatyta: koncertas ir dailės paroda. Buvo paliesti klausimai apie renginio finansavimą, meninio kolektyvo iš Lietuvos iškvietimą, kelionės ir nakvynės apmokėjimą

Atgal

Redaktorius Antanas Jonkus.

Tinklapius sudarė Vytautas Tutinas.

Hosted by uCoz