Atgal

Antanas Jonkus

SERGIEJAUS  ŽEMAIČIO  KŪRYBINIS VAKARAS

       2010 Sausis

       Maskvos tautybių namuose š.m. sausio 22 dieną įvyko rašytojo-fantasto Sergiejaus Žemaičio kūrybinis vakaras. Tema: „Apie modernaus meno ir literatūros įtaką modernių technologijų raidai“. Vakarą ruošė „Maskvos lietuvių sąjunga“ (pirmininkas Kipras Mažeika) ir LR ambasada Maskvoje.

       Atidarydamas vakarą Tautybių namų direkcijos vardu,  Anatolijus N.Kacionis paaiškino, kad šis renginys ypatingas ir neįprastas: tai pokalbis filosofine, futurologine ir kultūrologine tema. Pokalbyje dalyvauja įvairių tautinių diasporų (kurių Maskvoje yra bene 50!) atstovai, besidomintys šia tema. Prelegentą – Sergiejų Žemaitį publikai pristatė Kipras Mažeika.

       Lietuviškąją publikos dalį pirmiausia domino, ar p. S. Žemaitis tikrai yra žemaitis, t.y. lietuvis. Mat diasporoje beveik niekas jo nepažinojo, o pokalbis prasidėjo rusų kalba. Išaiškėjo, kad prelegentas yra žymus mokslininkas, rašantis rusų kalba. Išsamią informaciją apie Sergiejų Žemaitį pateikė K.Mažeika, nurodydamas rašytojo lietuviškas ir rusiškas, dalinai net kinietiškas jo šeimos šaknis. Rašytojo proseneliai kadaise buvo iš Lietuvos ištremti į Sibirą, prie Amūro.

       Paskaitos tema, kaip minėjau, - modernaus meno ir literatūros įtaka modernių technologijų raidai.

       Pagrindiniai autoriaus teiginiai išdėstyti knygoje „Idėjų valsas dviejų pasaulių sankryžoje. Įvadas į moderniąją epochą“ (1).  Tai futurologiniai ir filosofiniai tyrinėjimai,  kaip sako autorius, tai įvadas į naują prasidedančią erą, naujų vertybių sampratą. Tos epochos bruožus savo paskaitoje autorius ir nagrinėjo. Pranešėjas detaliai pasakojo apie realius šiuolaikinio futurologinio prognozavimo aspektus, apie manipuliavimą žmogaus sąmone. Tyrinėjimų pagrindą sudaro XX a. pradžios rusų ir kitų pasaulinio masto avangardistų (Matiušino, Malevičiaus, Kandinskio ... Čiurlionio) meninė kūryba. Pati originaliausia S.Žemaičio idėja, mano supratimu, yra ši: avangardo menas iš anksto nuspėjo svarbiausius technologinius nūdienos atradimus: internetą, televiziją, telekomunikacijas, reliatyvumo teoriją, mobilią telefoniją ir kitas naujoves.

       Avangardistai (dadaizmo, kubizmo, futurizmo, suprematizmo ir kt. krypčių atstovai), anot autoriaus, sukūrė futurologinę metodiką, kurios pagrindas – tam tikrų sąmonės architektūrų skenavimas. Su tų metodikų pagalba, sako autorius, mes ir galime „žvelgti į ateitį“. Ta koncepcija davė pačiam autoriui (S.Žemaičiui) galimybę prognozuoti daugelį būsimų įvykių: globalių tarptautinių santykių srityje, mokslo, kultūros, visuomeninių santykių, religijos ir nacionalinių santykių srityse.

       Sergiejaus Žemaičio knygos aprašo nūdienos pokyčius sąmonėje kaip atskiro žmogaus, taip ir visos žmonijos, kas neišvengiamai veda prie naujos Pasaulio Sandaros (rus. „MiroZdanije“) susiformavimo bei naujų vertybių įsitvirtinimo.

       Autorius tvirtina, kad jis nėra nei materialistas, nei idealistas. Jo rekonstruota pasaulio architektūra „nesiremia ant dviejų dramblių“ – Materijos ir Dievo. Jos fundamentas kitas. Filosofas skiria Meta-pasaulį (Sverchmir), Objektą, kuriame mes gyvename, ir mūsų Sąmonę. Tie du susikryžiavę (kertantys vienas kitą) pasauliai, surišti tarpusavy tam tikru komunikaciniu tiltu; iš čia ir jo mokymas apie antipodus, apie informacinius srautus tarp jų.

       S.Žemaitis savo tezes dėstė gausiai iliustruodamas jas: naudodamasis  savo note-book autorius demonstravo  dideliame ekrane atskirus avangardizmo paveikslus ir greta jų  – tiems paveikslams atitinkančias mokslines ir technologines schemas.

       Filosofinę tezę autorius pailiustravo ir siužetu iš savo beletristinės knygos - nuotykių romano(2). Dailininkas abstrakcionistas Ilja Averbuchas aiškina, kad jis gaunąs keistus „pranešimus“ iš kažkokios galingos, bet jam nežinomos jėgos. Jo sveikatai iškyla grėsmė, ir jis patenka į prof. Volskio psichiatrinę kliniką. Po lyg ir sėkmingo gydymo ruošiamasi dailininką išleisti namo, bet netikėtai paslaptingus „pranešimus“ ima gauti ir pats prof. Volskis. Toliau išaiškėja, kad tos paslaptingos jėgos ima veikti profesoriaus meilužę ir kitus „išrinktuosius“ (ortodoksų kunigą, garsų vokiečių fiziką ir t.t.). Tyrimai parodo, kad „Visatos užkariautojai“ slapta siekia paveikti žmonijos sąmonę ir įvesti Žemėje naują pasaulėtvarką. Profesorius jau buvo beatskleidžiąs „užkariautojų“ planus, bet galop išaiškėja, kad „užkariautojai“ savo ruožtu yra kitų, galingesnių paslaptingų jėgų auka.

       Publika su didžiuliu dėmesiu klausėsi prelegento, o paskui ilgai klausinėjo jį apie Malevičių, Čiurlionį, domėjosi, kur galima įsigyti jo knygų.

       Keletą egzempliorių gražiai išleistų naujutėlių knygų autorius buvo atsinešęs į renginį, bet jų, aišku, neužteko. Klausytojams buvo pasiūlyta kreiptis į Centrinius Maskvos knygynus.

       *      *     *

       (1) «Вальс истин на кресте миров» футурологическое и философское исследование. Москва, ООО «Бослен», 2009 – 480 стр.

       (2) «Паря над бездной Райских врат» остросюжетный, приключенческий и фантастический роман. Москва, ООО «Бослен» , 2009 – 512 стр.

Sergiejus Žemaitis

Avant-garde 10

Avant-garde 6

Rex

 

Atgal

© Redaktorius Antanas Jonkus.

© Tinklapius sudarė Vytautas Tutinas.

Hosted by uCoz