Atgal

Antanas Jonkus

Įspūdinga šventė

       2010 Kovas

       Lietuvos nepriklausomybės atstatymo šventei buvo pašvęsta keletas renginių. Vienas iš jų koncertas Maskvos tautybių namuose. Kipro Mažeikos organizuojamiems renginiams būdinga tai, kad jie skirti ne siaurai savųjų bendrijos senbuvių grupelei, bet plačiajai didmiesčio visuomenei. Tautybių namuose renkasi daugelio nacionalinių bendruomenių atstovai, ir ne tik jie. Koncertus, literatūrinius vakarus, paskaitas noriai lanko sostinės kūrybinė inteligentija.

       Didžiulį indėlį organizuojant šventę jau antrą kartą - padarė kauniškė renginių ir kelionių organizatorė p. Rima Čepurnieinė. Ji Maskvon atvežė virš 50 žmonių renginio dalyvių. Tai Kauno liaudies namų muzikos kolektyvai: folklorinis ansamblis Šėltinis ir Kaimo kapela . Sunku net įsivaizduoti, kur galima buvo apgyvendinti tokią atlikėjų būrį!

       Maskvoje pradėjus dirbti dabartiniam nepaprastajam ir įgaliotajam ambasadoriui p. Antanui Vinkui, susiklostė tokia tradicija: ambasadorius ne tik dalyvauja renginiuose kaip žiūrovas, bet pats aktyviai padeda organizatoriams, jis taip pat paįvairina renginio programa, pasakydamas gražią kalbą, padeklamuodamas progai tinkantį eilėraštį.

       Folklorinio ansamblio Šėltinis šokėjai publikos neapvylė! Šokis sekė po šokio ir vis pašėlesnis. Toliau įsijungė ir instrumentalistai - kaimo kapela su įdomiais muzikiniais numeriais. Publika triukšmingai plojo Kauno liaudies meno meistrams ir ilgai nenorėjo skirstytis.

       Atsiliepimai apie renginį kuo palankiausi.

       Renginio nuotraukas darė fotografas Ričardas Gineika ( richardas@mail.ru; www.richardas.ru ).

       Jo sutikimu patalpiname kelet
ą renginio nuotraukų.

 

Atgal

Redaktorius Antanas Jonkus.

Tinklapius sudarė Vytautas Tutinas.

Hosted by uCoz