Į pirmą puslapį

Leidėjų  žodis

 

11 metų (1993 2003 m.) buvo leidžiama tipografiniu būdu (spausdintinė) Moscovia ir porą metų internetinė jos versija. Dėl patyrimo stokos redaktorius ruošdamas publikacijai medžiagą susidūrė su techniniais sunkumais, todėl mūsų internetinis puslapis buvo atnaujinamas nereguliariai. Be to, jau ir anksčiau kilo abejonės dėl turinio: popierinė Moscovia buvo adresuota Maskvos lietuviams, joje buvo dažnai talpinama medžiaga iš Lietuvos spaudos, kartais iš lietuviškų interneto puslapių. Suprantama, kad internetinei versijai naudoti tokią medžiagą (perkelti straipsnį iš interneto į internetą arba interneto puslapio lankytojui, - o tokiu gali būti ir Lietuvos gyventojas teikti jau skaitytą spaudoje medžiagą) nepriimtina; tai buvo pateisinama tik popierinės versijos, skirtos maskviečiams, atveju (eiliniai maskviečiai visai nemato lietuviškos spaudos). Dėl nurodytų priežasčių interneto puslapio leidimas sutriko.

Nūnai, permąsčius Moscovijos koncepciją (žr. toliau patalpintą straipsnį) ir atsiradus  bendraminčiams-pagalbininkams, ryžtamės tęsti mūsų puslapio leidybą. Pateikiame Moscovijos metmenis.

 

Moscovijos puslapio metmenys

 

Puslapio adresatas visi WWW vartotojai.

Konkrečiai: Maskvos ir Rusijos lietuviai; Pasaulio lietuvių bendruomenė; Lietuvos įstaigos (t.t. tautinių mažumų ir išeivijos departamentas, Nacionalinė M.Mažvydo biblioteka) ir atskiri asmenys.

Kai kurie Moscovijai paruošti straipsniai, ypač fotografijos apie Maskvos lietuvių gyvenimą, bus perduodami į Pasaulio lietuvį publikacijai.

 

Puslapio tematika

 

Maskvos gyvenimas plačiausia prasme mūsų, lietuvių, akimis: mūsų sukurti tekstai apie įvykius Maskvoje, vertimai iš rusų žiniasklaidos, fotografijos, faksimilės ir t.t. Tiksliau tai bus informacija apie:

 

Kultūros renginius:

-         J.Baltrušaičio namuose;

-         Maskvos kultūrinėse įstaigose (teatruose ir kitur);

-         Kultūros naujienos iš kitų Rusijos lietuvių bendruomenių.

 

  Mokslinę-tiriamąją veiklą (darbai apie baltistiką iš RMA Slavistikos

         instituto, V.N.Toporovo, V.V.Ivanovo straipsniai ir kt.)

 

Verslo naujienas (apie Maskvos verslininkus-lietuvius):

-         turizmas;

-         smulkus verslas (šakočių, lietuviškos duonos gamintojai);

-         dailės dirbiniai (dailininkai, fito-dizaineriai ir kt.).

 

Puslapio autoriai-ruošėjai: kviečiami dalyvauti visi norintys (rašyti straipsnius, pateikti fotografijas, kitą medžiagą). Medžiagą (su pažyma Moscovijai) galima siųsti adresu:

-         faksas 203-67-90 arba el. paštas litinfo@sovintel.ru

-         faksas 345-27-73 arba el. paštas jonkus_ap@yandex.ru

-         el. paštas tutinas@mail.lt

 

Į pirmą puslapį

 

Redaktorius Antanas Jonkus.

Tinklapius sudarė Vytautas Tutinas.

Hosted by uCoz