Atgal

Antanas Jonkus

MIŠIOS IR VARGONŲ MUZIKOS KONCERTAS.
PAMINĖTAS LIETUVOS IR LENKIJOS GLOBĖJAS ŠV. KAZIMIERAS.

    Kovo 4 dieną Maskvoje, šv. Liudviko bažnyčioje koncertavo viena iš žymiausių Europoje vargonininkių Renata Marcinkutė-Lezje. Koncertas ir iškilmingos šv.Mišios buvo pašvęsti Lietuvos ir Lenkijos dangiškojo globėjo šv.Kazimiero 525-osioms mirties metinėms. Renginyje dalyvavo Lietuvos ir Lenkijos ambasadoriai Rusijos Federacijoje, prie sakyklos buvo pakeltos abiejų valstybių vėliavos.

    Pradėdamas šv. Mišias kunigas Igoris Kovalevskis kreipėsi į susirinkusius lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis, trumpai papasakojo apie šventąjį, pabrėždamas apie jo garbinimą Lietuvoje, Lenkijoje ir Baltarusijoje, o paskutiniu metu - ir Rusijoje, Maskvoje. Įvairiomis kalbomis meldžiamės, bet svarbiausia tai, - pabrėžė kunigas Igoris, - kad visi mes, katalikai, išpažįstame vieną Dievą ir šloviname tikrąjį Kristaus sekėją šv.Kazimierą.

    Šventasis Raštas per Žodžio Liturgiją ir Tėve mūsų per Eucharistiją buvo skaitomi lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis. Po šv. Mišių kun.Igoris, būdamas renginio moderatoriumi, suteikė žodį Lietuvos Respublikos Ambasadoriui p. Antanui Vinkui ir Lenkijos Respublikos ambasadoriui p. Jerzy Bahr, kurie gražiai pakalbėjo apie įkvėpiantį šventojo Kazimiero pavyzdį kovose už tautų laisvę, apie dviejų respublikų tautų garbingą praeitį.

    Po šv. Mišių sekė vargonų koncertas. Gausi auditorija susikaupusi klausėsi meistriškai Renatos Marcinkutės atliekamų G.Percello, J.S.Bacho, G.Faure ir kitųkūrinių.


    Šv.Liudviko bažnyčia buvo pilnutėlė, nežiūrint kad renginys vyko darbo dieną.


    Lenkijos ambasadorius Jerzy Bahr Renatai Marcinkutei įteikia puokštę.


    Renata Marcinkutė ir Raimonda Klimavičiūtė (lietuvių vargonininkė šv.Liudviko bažnyčioje) bendrauja su auditorija.

Atgal

Hosted by uCoz