Atgal

Istorija yra tokia, kokia yra...

(Alvydas Nikžentaitis kalbina Stepheną Rowellą)

   

Paruošė Antanas Jonkus

 

Visoje Vidurio Europoje XIV a. trečiame-ketvirtame dešimtmetyje tik Lietuva turi garantuotą karalių dinastiją. Atsitiktinumas, sakysit, bet taip buvo. Nesuprantu, kodėl tiek dėmesio skiriate Vakarų Europos XIX a. propagandai. < ... > 

Jeigu rūpi, ką davė Lietuva Europai, tik pagalvok ... Čia buvo Vakarų Jeruzalė. Čia, Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, žydas ir pagonis, katalikas ir stačiatikis, protestantas ir musulmonas, rusas ir lenkas, totorius ir lietuvis, vokietis ir gudas buvo laikomi lietuviais (platesne prasme nei XIX a. nacionalizmo).

Ar tai ne savitos civilizacijos vaisius, ne pamoka dabarčiai? Tikriausiai tai atsitiko savaime, neplanuotai. Toji LDK gyvavo 500 metų, paskui palaipsniui aižėjo, bet 1790 m. nugalėtojai tik iki 1914 m.! 

Naujasis Židinys. Aidai. 1992m., liepa-rugpjūtis, p.89-90.

 

S.C.Rowellas istorijos mokslų daktaras,  Kembridž universiteto dėstytojas, 1994 metais Anglijoje išleido knygą Iš viduramžių ūkų kylanti LIETUVA. Pagonių imperija Rytų ir Vidurio Europoje, 1295-1345. Knyga išversta ir išleista lietuviškai 2001 metais.

Nuo 1999 metų jis dirba Lietuvos istorijos institute.

   

Atgal

Redaktorius Antanas Jonkus.

Tinklapius sudarė Vytautas Tutinas.

Hosted by uCoz