Atgal

KAIP  KUNIGAIKŠTIS  GEDIMINAS  ĮKŪRĖ  VILNIŲ.

 

Vieną kartą didysis kunigaikštis Gediminas išjojo už keturių mylių nuo Trakų medžioti. Ir rado prie Vilnios upės gražų kalną, ant kurio sutiko didžiulį žvėrį taurą. Ir nukovė jį ant to kalno, kurį dabar Tauro kalnu vadina. Buvo labai vėlu į Trakus joti, ir sustojo Šventaragio slėnyje, kur pirmuosius lietuvių kunigaikščius degindavo, ir nakvojo tenai. Miegodamas jis sapnavo, kad ant kalno, kurį Kreivuoju vadindavo, o dabar vadina Plikuoju, stovi didžiulis geležinis vilkas, o jame tarytum šimtas vilkų staugia. Kunigaikštis pabudo iš miego ir sako savo žyniui, vardu Lizdeika (jis buvo surastas aro lizde, ir buvo tas Lizdeika kunigaikščio Gedimino vyriausiuoju žyniu, pagonių kunigu):

- Sapnavau, girdi, stebuklingą sapną

Ir apsakė jam viską, ką matė sapne. Tas Lizdeika sako:

- Šviesiausias kunigaikšti, geležinis vilkas reiškia, kad čia bus sostinės miestas. O kad jo viduje staugia tai jo garbė sklis po visą pasaulį.

Didysis kunigaikštis Gediminas rytą nebeišjojo, o išsiuntė ieškoti žmonių. Jis įkūrė vieną pilį, žemutinę, Šventaragyje, o kitą ant Kreivojo kalno, kurį dabar Plikuoju kalnu vadina. Ir pavadino tą miestą Vilniumi. Pastatęs miestą perkėlė savo sostinę iš Trakų į Vilnių.

PADAVIMAI. Paruošė Dalia Montvilienė.V., Vyturys, 1987.

                                   

*     *     *     *     *

Nuo šiol pradedame publikuoti ir iki 2009 metų vasario mėnesio MOSCOVIJOJE talpinsime istorines žinias, realijas ir sakmes, šlovinančias mūsų garbingąją sostinę Vilnių.

Vilniaus - Europos kultūros sostinės 2009 ambasadoriais kviečiami tapti visi, neabejingi Lietuvai, norintys garsinti mūsų šalį, skelbti apie ją geras žinias. Ambasadorių programos tikslas didinti Vilniaus ir Lietuvos žinomumą, skatinti lietuvių pasididžiavimą savo valstybe ir domėjimąsi kultūra, pakviesti įvairių šalių žmones apsilankyti Lietuvoje.

 

 

Atgal

Redaktorius Antanas Jonkus.

Tinklapius sudarė Vytautas Tutinas.

Hosted by uCoz