Atgal

Antanas Jonkus

"AMERIKA PIRTYJE" SUVAIDINTA MASKVOJE!

(Pasaulio lietuvis, Birželis-Liepa, 6-7/414-415)

- Kaip puikiai jie vaidino! - kalbėjo išeidami iš salės Maskvos lietuviai.

- Visai nelaukėme, kad jie taip gražiai pastatys pjesę, - kalbėjo kiti.

Tiesą sakant, aš irgi buvau maloniai nustebęs; mačiau, kaip Laima Soldatova iš visų jėgų stengėsi, įkalbinėjo tautiečius pasilikti repeticijose, o daugelis mūsiškių labai nenorėjo būti aktoriais. Be to, kiek žinau, vėliau ilgokai sirguliavo ir pati Laima, ir Vytautas Tutinas. Atrodė, vargu ar bus paruošta nors viena scena. Bet va, štai jums visas spektaklis!

Taigi, šių metų birzelio 6 dieną Maskvoje lietuvių teatro mėgėjai, susibūrę prie LR ambasados kultūros atašė žinomo aktoriaus Juozo Budraičio, paruošė ir vaidino Keturakio komediją ДAmerika pirtyje". J. Baltrušaičio namų salė buvo pilnutėlė. Viskas vyko kaip tikrame teatre: apšviesta salė. dekoracijos, aktorių apranga. grimas.

Pagrindinius vaidmenis spektaklyje atliko: Mykolas Orbakas, Valentinas Bučas. Tamara Lurytė, Laima Sodatova, Vytautas Tutinas, Eugenija Valauskaitė. Ruošiant spektaklį dalyvavo taip pat Artūras Lukošcvičius, Borysas Moskinas, Birutė Norkutė. Ir, žinoma, visos šios kūrybinės veiklos įkvėpėjas, tikriausiai ir konsultantas (nors stengėsi likti užkulisiuose) Juozas Budraitis.

Publika labai šiltai priėme komediją, apdovanojo aktorius gėlėmis.

Čia reikia prisiminli istoriją ir pamąstyti, koks svarbus lietuviams yra šis spektaklis.

- Ką Lietuvai reiškė pirmasis VIEŠAS lietuviškas spektaklis?

Kokia jo istorinė reikšme? - 100 metų mėgėjiško spcktaklio jubiliejaus proga rašė Ramutis Rimeikis.

- Tai nebuvo šiaip, kaip dabar įprasta sakyti, prasmingas laisvalaikio praleidimas ar eilinis pasilinksminimo vakarėlis. (...) Sunku šiandien net ir įsivaizduoti, kad Lietuvoje kažkada buvo draudziama kalbėti lietuviškai, kad lietuviškos knygos čia buvo platinamos tik slaptai, kad ilgą laiką žmonių tautino savimonę; taip pat buvo įmanoma ugdyti tik slaptai - šeimose. nelegaliai organizuotose žmonių sueigose ir panašiuose renginiuose.

Scenoje visus traukė nematoma šviesa spinduliuojantis viešai ištarto lietuviško žodžio grožis, tautiškumo jausmas, rūpestis savo tėvynės likimu. Lietuva visais laikais buvo stipresnė ŽODŽIO jėga, o ne ginklu.

Pirmasis viešas lietuviškas spektaklis ДAmerika pirtyje", parodytas Palangoje 1899 metais, anot rašytojos Petkevičaitės Bitės, ,,buvo tikra to  žodžio prasme Tautos šventeУ.

1899 m. rugpjūčio 20 d. Palangoje, grafo Tiškevičiaus daržinėje surengtas viešas vaidinimas ne tik Iėmė platų ir galinga lietuvišką sąįūdį, tautinės savimonės atgimimą, bet ir po 100 metų skatina mus branginti teatro meno tradicijas, puoselėti savo tautos dramaturgiją.

Kcturakio ,,Amerika pirtyje", kaip ir Žemaitės ВTrys mylimosС, tapo populiariausiomis ir megstamiausiomis mėgėjų pjesėmis, sudaro mūsų senosios dramaturgijos aukso fondą.

Stulpas su memorialine lenta Palangoje, kur stovėjo grafų Tiškevičių kluonas, kuriame vyko spektaklis (1899).

 

Liudo Vileišio,

žymaus kultūros veikėjo, spektaklio organizatoriaus ir rėmėjo biustas Palangoje (Vytauto g.).

 

Atgal

© Redaktorius Antanas Jonkus.

© Tinklapius sudarė Vytautas Tutinas.

Hosted by uCoz