Atgal

Antanas Jonkus

Liūtis neįstengė sužlugdyti koncertą

Nuostabų klasikinės muzikos koncertą Maskvos visuomenei suruošė kvartetas Baltijos balsai. Koncertas (2008 07 05) vyko gediminaičių Golicynų valdose - dvaro sodyboje, kuri vadinasi Vlachernskoje-Kuzminki. Didžiulio parko su tvenkiniais viduryje yra išlikę įvairūs dvaro pastatai, kuriuose įsikūrė muziejus, kažkokia mokslo įstaiga, gyvenamieji namai ir kt. Nuo arklidžių išliko milžiniškas portalas su keturiomis kolonomis ir žirgų statulomis. Čia ir yra estrados pakyla, kur ne kartą koncertavo ir Lietuvos muzikos meistrai.

Šį kartą maskviečiai žavėjosi, kaip minėta, Baltijos balsais. Buvo atlikti G.Villa-Lobos, S.Rachmaninovo, J.Pakalnio, F.Borne, J.Sibelijaus, F.Latėno kuriniai.

Jau nuo pat koncerto pradžios prasidėjo smulkus lietutis. Atviroje aikštelėje sėdinti publika klausėsi muzikos po skėčiais. Lietus stiprėjo, ir lašų barbenimas į skėčius pradėjo nustelbti fleitą su violončele bei dainininkės Ritos Preikšaitės balsą. Staiga prasidėjo liūtis su perkūnija ir visai nutraukė koncertą. Buvo išjungta elektra ir mikrofonas. Žmonės pašoko nuo kėdžių  ir, gelbėdamiesi nuo baisios liūties, puolė kur kas išmano. Dalis melomanų pamatė, kad muzikantai moja ranka, kviesdami bėgti ant pakylos. Taip pusapvalėje dengtoje estradoje atsidūrė apie šimtinę žmonių pagyvenusių ir jaunų, ir vaikučių.

Lietuvos muzikantai nepasimetė: jie atsigręžė nuo rampos į kulisų pusę, kur susispietė sušlapę žmones ir ėmė groti. Pamažu publikos nuotaika pragiedrėjo, ji vis karščiau plojo atlikėjams. Pasirodo, kad pusiau uždaroje patalpoje nuostabi akustika, o ir muzikantai čia kaip ant delno.

Visus sužavėjo Rita Preikšaitė, kuri dainuodama ėmė šokdinti mažą mergaitę, paėmė ją ant rankų ir tęsė dainavimą. Tuo tarpu ir lietus liovėsi. Visus nudžiugino pasirodžiusi vaivorykštė. Po kiekvieno atlikto kurinio griaudėjo aplodismentai ir riksmai Bravo! Po koncerto žmonės ėjo prie muzikantų ir susijaudinę dėkojo jiems.

Taigi menas nepasidavė liūčiai. Jis stipresnis už stichiją ir už suaktyvėjusius nesantaikos tarp tautų kurstytojus.

2008 07 07

 

Atgal

 

Redaktorius Antanas Jonkus.

Tinklapius sudarė Vytautas Tutinas.

Hosted by uCoz