Atgal

Kviečiame dalyvauti plenere Migruojantys paukščiai

Migruojantys paukščiai(MP) tai pasaulio lietuvių menininkų pleneras, kuriame susitinka kuriantys žmonės iš įvairių pasaulio šalių bei Lietuvos. Projekto tikslas suburti menininkus kūrybiniam dialogui, analizuojančiam socialinį ir kultūrinį migracijos reiškinį. 

Pirmą kartą Migruojantys paukščiai įvyko 2007 metais Ventės Rage, Lietuvoje. Kūrybinio susitikimo metu sukurtas unikalus dokumentis filmas, fiksuojantis migruojančio menininko tapatybės kitimą (režisierius ir operatorius Audrius Mickevičius, montuotojas Augustinas Balaišis). Savaitę trukusi kūrybinė laboratorija jauniems menininkams suteikė galimybę ne tik susipažinti bei užmegzti dialogą su po pasaulį pasklidusiais ir Lietuvoje likusiais aktyviai besireiškiančiais kūrėjais, išanalizuoti jų migarcinę patirtį ir jos įtaką lietuviškai menininko tapatybei. Po plenero buvo surengta projekto paroda Klaipėdos dailės parodų rūmuose (2007 vasaio 16 kovo 11 dienomis), išleistas katalogas. Daugiau apie jau įvykusį projektą www.migruojantyspauksciai.lt 

Antrasis Migruojančių paukščių kūrybinis pleneras įvyks šių metų liepos 20 27 dienomis Birštone, Lietuvoje, į kurį kviečiami aktyviai kuriantys menininkai, gyvenantys įvairiose pasaulio šalyse ir,  žinoma, Lietuvoje.

Antrojo Migruojančių paukščių projekto tema imigracija. Šiųmetis MP koncentruojasi ties dvejomis simultaninėmis imigracijos proceso reikšmėmis:

a) imigracija kaip su(si)liejimas imigranto (atvykusiojo) menininko, asmens, piliečio tautinės tapatybės susiliejimas, ištirpimas svetimoje etnokultūrinėje erdvėje;

b) imigracija kaip iš(si)skyrimas imigruojančiojo kultūrinio kodo išlaikymas kitoje, svetimoje kultūrinėje terpėje ir jo panaudojimas kūrybiniam, asmeniniam tapatumui išlaikyti kitoje etnokultūrinėje erdvėje.

Abi MP projekto akcentuojamos imigracijos proceso reikšmės pabrėžia asmens, menininko valią rinktis savo kūrybinę bei asmeninę poziciją imigracijos kontekste išlaikyti tautinę tapatybę, ar ištirpti naujoje kultūrinėje erdvėje ir kelia klausimą, ar šiedu (išlaikymo ir ištirpimo) aspektai nėra dvi neatsiejamos ir veinalaikės to paties imigracijos proceso pusės? Be to, MP klausia, kokį vaidmenį atlieka imigruojančiojo tautinės tapatybės išsaugojimui išeivijoje veikiančios etnokultūrinės bendruomenės?

Šis pasaulio lietuvių menininkų pleneras klausia apie tolerancijos galimybes imigruojantiesiems kitataučių Lietuvoje, lietuvių kitose pasaulio šalyse. Kaip išlaikyti tautinį identitetą (ir ar jaunieji menininkai suvokia tautybės išskirtinumą kaip vertę)? Kokį vaidmenį vaidina išeivių bedruomenės: ar jos tautinės oazės yra tapatybės iš(si)gelbėjimas ar veiksnys, ribojantis laisvą menininko kūrybinį pasireiškimą? Kas yra imigrantas? Ar tai politiškai korektiškas terminas? Kaip menininkas mato save ir savo kūrybą kaip imigracijos proceso (aktyviai ar pasyviai patirto) dalį? 

Jei turite asmeninės, kūrybinės imigranto patirties, jei jums rūpi Migruojančių paukščių iškeltos temos bei klausimai, kviečiame pasidalinti savo mintimis, patirtimis ar nuojautomis su MP bendruomene 2008 metų liepos 20-27 dienomis Birštone. Norintys dalyvauti savo klausimus, pasiūlymus, trumpą CV, keleto darbų pavyzdžius iki š.m. birželio 1 d. prašome siųsti projekto koordinatorei Jolitai Vitkauskaitei elektroniniu paštu: Jolita@lt-identity.com arba jolita.vitkauskaite@gmail.com 

 

Projekto idėjos autorė Jolanta Rimkutė; koordinatorė Jolita Vitkauskaitė. Projektą organizuoja VšĮ LT-Identity. Migruojantys paukščiai remiami Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos.

 

Atgal

 

Redaktorius Antanas Jonkus.

Tinklapius sudarė Vytautas Tutinas.

Hosted by uCoz