Atgal

Antanas Jonkus

 

Sveiki sulaukę Šv.Kalėdų!

 

Su Adventu prasidėjo liturginiai metai. Adventas keturios savaitės prieš gruodžio 25 d. Tuo laikotarpiu pasirengiame Kristaus gimimo šventei ir dvasiniam jo gimimui mumyse per tikėjimą, viltį ir meilę.

Kalėdų laikas nuo gruodžio 25 d. iki sekmadienio po sausio 6 d.. Šis laikas trykšta džiaugsmu ir dėkingumu, nes Dievas atėjo pas mus mielo Kūdikėlio pavidalu.

Pro skaudžią tamsą, pro miglas

Toks aiškus balsas skamba štai:

Šalin pamėklės ir sapnai

Jau žengia Jėzus iš aukštai.

      (Iš Kalėdinių giesmių)

 

Lietuvoje katalikams galioja ši taisyklė: Kūčių ir visais Advento penktadieniais katalikams nuo 16 metų amžiams privaloma pasninkauti, t.y. nevartoti mėsiškų valgių.

 

Kaip švenčiame Kūčias?

 

Kūčių diena yra pasninko diena. Valgyti pradedama tik vakare žvaigždėms sužibus. Lietuvoje paprastai per Kūčias patiekiama 12 pasninko valgių. Stalas padengiamas šienu (tai simbolizuoja Kristaus gimimą ėdžiose ant šieno), užtiesiamas balta staltiese.

Kūčios pradedamos bendra šeimos malda, paskui laužiamas kalėdaitis (paplotėlis) ir dalijamasi juo su visais šeimos nariais sakant vienas kitam linkėjimus. Po to nustatyta tvarka valgomi įvairūs valgiai.

Kūčių vakarą uždegama papuošta eglutė, po kuria įrengiama prakartėlė (ėdžios), sudedamos dovanėlės vaikams. Eglutė (jos amžinas žalumas) simbolizuoja dangaus viltį, žvakutės Kristaus šviesą, papuošalai Kristaus gimimo dvasines dovanėles.

Su Kūčiomis susiję daugybė įvairių papročių, burtų. Kiekviena krikščioniška tauta turi specifinių Kūčių vakarienės apeigų.

       (Paruošta pagal Religijotyros Žodyną, Vilnius, 1991)

 Atgal 

Redaktorius Antanas Jonkus.

Tinklapius sudarė Vytautas Tutinas.

Hosted by uCoz