Atgal

 

Šluotražis kalbos darkytojams          2008 06 26, Nr. 2

 

Kalbos darkymas, t.y. svetimų žodžių įterpimas gimtojoje kalboje yra vadinamas barbarizmu arba makaronizmu. Tas darkymas yra susijęs arba su žemu žmogaus išsilavinimo lygiu, arba su nerūpestingumu, aplaidumu, tingumu (nenoru pasitempti, būti atidžiu).

Maskvos daugiatautėje aplinkoje galime pastebėti įvairius kalbos iškraipymo atvejus: Rusijoje yra daug tautelių, kurios nespėjo išsiugdyti savo rašytinės kalbos ir kalbos kultūros aplamai – jos vartoja rusiškus žodžius net paprastoms sąvokoms išreikšti, nes neturi savų žodžių. Girdėdami jų šneką Maskvos gatvėse mes galime tik užjausti juos.

Patys rusai, turėdami galingą kultūrą ir išsivysčiusią kalbą, jos nebrangindami dažnai vartoja angliškus ir kitokius žodžius.

Pagaliau lietuviai, ypač Maskvos lietuviai, į savo kalbą (dėl apsileidimo) prikaišioja rusiškų žodžių. Tų trijų grupių kalbėseną schematiškai galima būtų išreikšti  šitaip:

Mažos tautelės atstovas:

Bar bar bar ulica bar bar bar magazin bar bar bar dien‘gi bar bar bar blin!

Rusas:

Blia blia blia boutique blia blia blia shopping blia blia blia baksy blia blia blin!

Maskvos lietuvis:

Lia lia lia tusovka lia lia lia kaif lia lia lia kryša pojechala lia lia lia blin!

                   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

***  Netiesa, kad šiuolaikinei sekretorei reikia ŽINOTI bent dvi UŽSIENIO KALBAS ir BŪTI PATRAUKLIA - KALBAS REIKIA MOKĖTI, O BŪTI PATRAUKLIAI.

***  Jei visus metus Seimo nariai NEŠĖ ATSAKOMYBĘ, o ne  BUVO ATSAKINGI už mūsų gyvenimą, baigiantis metams turėtume jų  paklausti, KAS NEŠĖ ir KODĖL NENUNEŠĖ ar NEPANEŠĖ.

***  Kai pasakoma NE TAME REIKALAS, nedrįskite teirautis,  KAME JIS, geriau pasiteiraukite, KAS ATSITIKO, DĖL KO ĮVYKO VIENAS AR KITAS NESUSIPRATIMAS.

***  Nereikia sakyti VISO, nes ką nors suskaičiavę lietuviai sako IŠ VISO.

Pabuskime iš kalbinio ir tautinio snaudulio. Prisiminkime, kad esame lietuviai ir galime kalbėti gražia, turtinga ir seniausia indoeuropiečių kalba!

 

Paruošė A.J.

 

 

Atgal

© Redaktorius Antanas Jonkus.

© Tinklapius sudarė Vytautas Tutinas.

Hosted by uCoz