Atgal

 

Šluotražis kalbos darkytojams          2008 04 26, Nr. 1

Gyvenant ilgesnį laiką kitatautėje aplinkoje, savaime suprantama, vietinė kalbinė aplinka (mūsų atveju rusiškoji) ima veikti mūsų šneką. Sunku tokiomis sąlygomis išsaugoti švarią gimtąją kalbą. Ją atnaujinti galime tik dažniau skaitydami lietuvišką literatūrą, klausydamiesi lietuviškų radijo laidų. O svarbiausia - šnekantis kontroliuoti save, korektiškai įvardinti vienas kito klaideles. Graži taisyklinga  kalba gali būti tik sąmoningai kontroliuojama kalba. Toks diasporos dėsnis.

 

***         Lietuvaitė N., kalbėdama  susirinkime, tarp kitko pasakė: Mūsų atsinešimas į tą problemą yra toks... Kolegos nustebo iš netikėtumo, tik iškart nesuvokė kaip tą klaidą taisyti. Dažnai girdime pasakymus: Rusiški žodžiai: , , ... yra daugiareikšmiai, kartais abstraktūs. Gi lietuviškas žodis nešti, nešimas yra labai konkretus, išreiškia realų veiksmą. Mes sakome: Į pobūvį tautiečiai atsineša valgių ir gėrimų.

         Minėta lietuvaitė norėjo pasakyti: Mūsų požiūris į tą problemą...; mes tą problemą matome tokią, šitaip...

 

***         Lietuvaitis M., kalbėdamas susirinkime, sako: Aš noriu pastatyti klausimą apie... Iš tikrųjų klausimo negalima nei paguldyti, nei pastatyti. Normaliu atveju žmogus sako: Aš noriu iškelti klausimą. Dar geriau būtų sakyti: Aš norėčiau paklausti. Lietuviai mėgsta vartoti veiksmažodžius, ten kur, pavyzdžiui, rusai vartoja daiktavardžius.

 

***         Ne kartą teko sutikti atvejį, kai net oficialiame rašte (pvz., padėkos rašte) Maskvos lietuviai rašo: Dėkojame p.Juozą už..., dėkojame mūsų moteris... Lietuviai dėkoja kam, o ne .  Taigi, dėkokime p.Juozui už..., dėkokime mūsų moterims ir t.t.

         Yra taip pat simetrinė klaida, kai lietuvis, gan laisvai kalbėdamas rusiškai, sako: . , Rusų kalboje, skirtingai negu lietuvių, šiuo atveju vartojamas galininko linksnis: . , ir pan.

Nedarydami pastangų, mes ilgainiui pradėsime šnekėti tokia kalbėsena: važiuoju į dačių; ant vokzalo parsiduoda vodka; traukinys atsiprovijo su opozdanija ir pan. Taigi, pabuskime iš kalbinio ir tautinio snaudulio. Prisiminkime, kas esame, ir kalbėkime normalia kalba.

 

                                         Paruošė A.J.

 

 

Atgal

Redaktorius Antanas Jonkus.

Tinklapius sudarė Vytautas Tutinas.

Hosted by uCoz