Atgal

Antanas Jonkus

Ne iš kelmo spirti

(Vakaronė Maskvos tautybių rūmuose)

       Spalio 27 d. Maskvos Lietuvių sąjunga suruošė didelę šventę sau, vietos lietuviams, ir plačiajai Maskvos visuomenei. Ši organizacija ką tik įregistruota, išvakarėse pirmininkas Kipras Mažeika savo aktyvistams parodė registracijos dokumentus, antspaudą, pakvietė maskviečius, lietuvius ir kitų tautybių žmones, aktyviai dalyvauti veikloje. Svarbu nekilmė, o charakteris kad nebūtų kivirčų ir šmeižtų, - saviškiams pareiškė pirmininkas.

       Apie renginio mastelį kalba tokie faktai. Iš Lietuvos buvo iškviesta 40 žmonių renginio dalyvių. Tai visų pirma koncerto dalyviai: Kauno liaudies namų muzikos kolektyvai folklorinis vaikų šokių ansamblis Šėltinis ir Kaimo kapela. Programoje dalyvavo ir maskviečiai: dailininkas Valerijus Saponovas su paroda Baltijos ir Rusijos peizažai (80 dailės ir grafikos darbų); paveikslų ir foto nuotraukų paroda Meridianai (60 darbų) atlikėjos dailininkė Irena Mažeikaite ir fotomenininkė Jelena Kostrova. Be to vestibiulyje veikė turizmo agentūros Balturas stendas (Irena Baltrūnienė). Buvo numatyta, kad renginyje dalyvaus LR ambasadorius, kiti atsakingi darbuotojai, o taip pat estų, latvių, baltarusių, ukrainiečių bei kitų tautinių bendruomenių Maskvoje vadovai.

       Taigi darbų organizatoriams pakako. Jau iš pat antradienio ryto p. K.Mažeika su gėlėmis išvyko į Vnukovo oro uostą pasitikti Pasaulio lietuvių bendrijos (PLB) pirmininkės p. Reginos Narušienės (ji taip pat buvo pakviesta į renginį).

       Maskvoje jau susiklostė tokia tradicija: LR ambasadorius p. Antanas Vinkus ne tik dalyvauja renginiuose kaip žiūrovas, bet aktyviai padeda organizatoriams, pats išstoja su gražia prakalba ir paraginimais tautiečiams. Taip ir šį kartą p. A.Vinkus pasakė ugningą kalbą, pagirdamas naujos organizacijos Lietuvių sąjunga veiklą, o taip pat Maskvos bei Rusijos visuomenę, aktyviai besidominčią Lietuvos kultūra. Publika tikrai buvo gausi ir suinteresuota menine vakaronės dalimi. Gražią kalbą ambasadorius užbaigė eilėmis. Po įžanginių žodžių galingai salėje nuskambėjo LR himnas ir RF himnas. Toliau vakaronės eigą kaip moderatorius reguliavo Kipras Mažeika.

       Kitas garbingas svečias, buvęs RF kultūros ministras, dabar specialus RF prezidento atstovas kultūros reikalams, Michail Švidkoj dėl didelio užimtumo atvyko į koncertą, jau įpusėjus, bet užtat aistringai jis pakalbėjo apie meilę Lietuvai ir jos kultūrai. Su publika pakalbėjo ir viešnia iš JAV PLB pirmininkė R.Narušienė. Tiesa, jai teko naudotis vertėjo paslaugomis, o vertėju buvo K.Mažeika.

       Šokių kolektyvas atliko tradicinius lietuvių liaudies šokius, tarp jų ir Šėltinį. Maža tautybių namų salė nesutrukdė šokėjams pademonstruoti savo meną. Šokiai kaitaliojosi su Kaimo kapelos numeriais. Nuotraukose iš atlikėjų veidų (pavyzdžiui, akordeonisto) matosi jų nuotaikos. Beje, ir publika, kaip rodo fotografija, taip pat liko labai patenkinta.

       Naujai suburta Lietuvių sąjunga sėkmingai išėjo į viešąją erdvę. Palinkėsime jai sėkmės.

Ansambio gražuolės.

Dailininkas V. Saponovas.

Kaimo kapela.

LR ambasadorius A.Vinkus.

Ne šokis, o šėltinis.

Publika - sužaveta koncertų.

R.Narušienė ir K.Mažeika.

Šėltinis.

 

Atgal

Redaktorius Antanas Jonkus.

Tinklapius sudarė Vytautas Tutinas.

Hosted by uCoz