Atgal ( 5 / 2003 )

Kaip рvenиiame Kыиias?

Kыиiш diena yra pasninko diena. Valgyti pradedama tik vakare юvaigюdлms suюibus. Lietuvoje paprastai per Kыиias patiekiama 12 pasninko valgiш. Stalas padengiamas рienu (tai simbolizuoja Kristaus gimimа лdюiose ant рieno), uюtiesiamas balta staltiese.

Kыиios pradedamos bendra рeimos malda, paskui lauюiamas kalлdaitis ir dalijamasi juo su visais рeimos nariais sakant vienas kitam  linkлjimus. Po to nustatyta tvarka valgomi бvairыs valgiai.

Kыиiш vakarienлs likuиiai paliekami ant stalo, o рienas po pluoрtyelб iрdalijamas gyvuliams.

Kыиiш vakarа uюdegama papuoрta eglutл, po kuria бrengiama prakartлlл, sudedamos dovanлlлs vaikams. Eglutл (jos amюinas юalumas) simbolizuoja dangaus viltб, юvakutлs - Kristaus рviesа, papuoрalai - Kristaus gimimo dvasines dovanлles.

Su Kыиiomis susijж daugybл бvairiш paproиiш, burtш. Kiekviena krikриioniрka tauta turi specifiniш Kыиiш vakarienлs apeigш.

                                  

Religijotyros юodynas."Mintis", Vilnius, 1991.

Hosted by uCoz