Atgal ( 3 / 2003 )

Pr.Vaičaitis

Daina ekslietuvių

 

Ir  kam,  ištikro,  mokytiesiems  < ... >

Kentėti  dėl  prastų  žmonių ?

Kam  vargšas  painiojies  po  kojų  < ... >

O  lietuvystė ?  Kam  ji  rūpi ?

Kam  sau  dėl  josios  galvą  sukt ?  < ... >

Ir  Maskolijoj  kožnas  gali,

Kiek  reikia,  pinigų  turėt

Kam  gerinti  mums  savo  šalį,

Kur  mes  negalime  žibėt ?  < ... >

Maskolius  duos  mums  po  žvaigždelę,

Su  ja  pakilsime  aukštai:

Algos  tuoj  gausime  krūvelę

Didesnę,  -  bus  visai  gerai.

                          1897m.

 

Pranas Vaičaitis. Rinktinė, V., 1956, p. 30-31

Hosted by uCoz