Atgal ( 3 / 2003 )

Sovietu invazija 1940-aisiais

1940 m. birželio 17 d. sovietų armija įžengė į Šilalės valsčių.

Valsčiaus viršaitis Stanislovas Biržiškis  laukė pražygiuojančių sovietų karių. Bendra kareivių išvaizda buvo gera – tai buvo geriausias dalinys, kokį man teko matyti iki karo. Pasakojo, jog tai buvęs reprezentacinis dalinys.

Beje, „Varsėdžiuose pasirodę pirmieji sovietų kariai gyventojams rodė į savo aulinius batus; tą reikėjo suprasti, kad gyvensime gerai, būsime apsiavę batais“. O mokytojas Petras Čaras, metęs pražygiuojančius raudonarmiečius Tauragėje, susidarė prastą įspūdį. Jis su gailesčiu žiūrėjęs į sovietų kareivius ir stebėjęsis „ar begali būti kur nors skurdesnė kariuomenė“.

Štai kaip atrodė raudonarmiečiai penkto skyriaus moksleiviui: „Į Šilalę atvažiavau prieš pat rugsėjo pirmąją, mokytis penktame skyriuje. Tada ir pasižiūrėjau į kareivėlius, praeinančius pro Šilalę. Daugiausiai jų plūdo link Pajūrio ir Kvėdarnos, o ateidavo nuo Laukuvos, ir nuo Tauragės. Kaip žygiuodavo per kaimus, matyti neteko. Gi atėję prie miesto, pailsėdavo, susitvarkydavo rūbus ir avalynę ir darnia rikiuote (būtinai su