Atgal ( 2 / 2003 )

Josemaria Escriva. „Kelias“.

Vienas iš įdomiausių šiuolaikinių krikščionių rašytojų yra Josemaria Escriva, ypač vertinga jo knyga „Kelias“ (Lietuvoje pirmą kartą išversta ir išleista 1975 m.). Jau tada knyga buvo išversta į keliasdešimt kalbų. Rusiškai yra gražiai išleistos jo knygos: «Путь» - 1995, «Ближние Господа» - 1995, «Борозда» - 1996.

Šias knygas galima įsigyti knygyne „Paoline“ adresu: B.Nikitskaja, 26, tel./faksas: 291 5430; tel. 291 6515.

Maskvos katalikų bičiuliui Aleksandrui Zorinui teko dalyvauti Josemaria Escrivos paskelbimo šventuoju iškilmėse Romoje. Perteikiame jo reportažą (paimta iš interneto) rusų kalba.

Bet iš pradžių – truputį žinių iš palaimintojo Josemaria biografijos. Monsenjoras Josemaria Escriva de Balaguer y Albas gimė 1902 m. Babastro vietovėj, Ispanijoj. Madrido universitete studijavo teisių mokslą  ir gavo daktaro laipsnį. Vėliau apgynė šv. teologijos doktoratą pontifikaliniame Laterano universitete Romoje. Saragosos universitetas jam suteikė filosofijos ir literatūros garbės daktaro laipsnį.

Pastoracinį darbą pradėjo kaimų ir miestelių parapijose, paskui vargšų kvartaluose Madride ir vėliau tarp universiteto studentų. Buvo paskirtas Saragosos seminarijos rektorium, vėliau Madrido žurnalistikos mokyklos filosofijos ir profesinės etikos profesorium, Madride ir Saragosoje romėnų teisės profesorium.

Josemaria Escriva buvo Jo Šventenybės Rūmų prelatas, Kanonų Teisės Kodekso autentiško aiškinimo pontifikalinės komisijos patarėjas.

1928 m. spalio 2 d., trims metams praėjus po kunigystės šventinimų, mons. Escriva įsteigė Opus Dei. Šią organizaciją 1947 m. vasario 24 d. pripažino šv.Sostas, o 1950 m. birželio 16 d. ji buvo galutinai patvirtinta. Anuo laiku jau buvo išsiplėtusi po visą pasaulį. Dabartiniu metu šiai draugijai priklauso vyrai ir moterys, kurių veikla apima penkis kontinentus ir daugiau nei 70 šalių.

Opus Dei susideda iš dviejų atskirų sekcijų – vyrų ir moterų. Organizacijos tikslas – krikščioniškos tobulybės ieškojimas visų socialinių klasių tarpe. Mons. Escriva buvo Opus Dei vyriausiuoju pirmininku iki savo mirties (1975.VI.26).

Hosted by uCoz