Atgal ( 1 / 2003 )

Reformuota Rožinio struktūra

Pernai spalio 16 d. paskelbtame apaštaliniame laiške Rosarium Virginis Mariae popiežius Jonas Paulius II praplėtė šimtametę rožinio maldos tradiciją dar viena dalimi. Naujojoje Šviesos dalyje apmąstomi Kristaus viešojo gyvenimo slėpiniai, būtent:

Krikštas Jordane,

Apsireiškimas Kanos vestuvėse,

Dievo karalystės skelbimas raginant atsiversti,

Atsimainymas ir

Eucharistijos įsteigimas.

Šią naujovę popiežius siūlo kaip galimybę geriau įsimąstyti į Kristaus asmenį ir svarbiausius Jo gyvenimo įvykius tiek bendruomenėje, tiek asmeninėje maldoje.

Lietuvos Vyskupų Konferencija jau paskelbė naujosios rožinio dalies ir slėpinių pavadinimų vertimą į lietuvių kalbą, tad rožinio maldą praturtinti popiežiaus siūloma naujove nėra jokių kliūčių. Lietuvos vyskupai taip pat nutarė rožinio dalių pavadinimus pakeisti daiktavardinėmis formomis: Džiaugsmo, Šviesos, Kančios ir Garbės, o anksčiau vartotą žodį paslaptis pakeisti žodžiu slėpinys, siekinat kalbiškai tiksliau išreikšti teologinį skirtumą tarp lotynų kalbos žodžių secretum ir mysterium.

Savo laiške popiežius taip pat rašo, kad kalbėti reformuotą rožinį, papildytą ketvirtąja dalimi, galima jau nuo reformos paskelbimo dienos. Popiežius siūlo Šviesos slėpinius apmąstyti ketvirtadienį, bet palieka laisvę rinktis ir kitą dieną. Kiekvienas žmogus ar bendruomenė šiomis naujovėmis gali pasinaudoti savo nuožiūra juk nedraudžiama visas keturias rožinio dalis kalbėti kad ir kasdien.

     

      Katalikų pasaulis, 2003 Nr.1(150) sausis, p. 37.

Hosted by uCoz