Atgal ( 1 / 2003 )

Komentarai  dėl  LR  pilietybės  Įstatymo  pakeitimų

 

Š.m. sausio 24 d. J.Baltrušaičio namuose įvyko susitikimas su Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju Ambasadorium  p. Rimantu  Šidlausku. Susitikime dalyvavo kosulinio skyriaus darbuotojai Asta Mikutienė ir Aleksandras Kudaba bei kultūros atašė p.J.Budraitis.

P.Ambasadorius trumpai papasakojo apie Lietuvos politinio ir ekonominio gyvenimo problemas. Kartu pasidžiaugta gautu kvietimu įstoti į NATO ir Europos Sąjungą kitų Rytų Europos valstybių tarpe. Malonu buvo girdėti apie gan aukštus Lietuvos ekonomikos augimo tempus, bene aukščiausius Baltijos šalyse

Salėje visi sukluso, kai p.Asta Mikutienė pradėjo pasakoti apie pakitimus Lietuvos Respublikos pilietybės Įstatyme. Labiausiai susirūpino teisės į LR pilietybę išsaugojimo pažymėjimus turintieji lietuviai, kadangi nuo 2003 m. sausio 1 d. įvažiavimas su šiais pažymėjimais bus galimas tik įforminus vizą: vizos bus įforminamos nemokamai visiems į pažymėjimą įrašytiems šeimos nariams.

Po šio pranešimo iškilo klausimas, kodėl gi pažymėjimus turinčių asmenų šeimų nariai gauna nemokamas vizas, o tikrų Lietuvos piliečių, pasų savininkų, šeimų nariai už vizą privalo mokėti kažkaip išrodo, nevisai logiškai. P.Asta negalėjo paaiškinti kodėl taip yra, bet, deja, taip yra, ir privaloma šios, dabar galiojančios tvarkos laikytis.

Antras svarbus pilietybės įstatymo papildymas tai, kad įgiję Lietuvos pilietybę asmenys iki š.m. sausio 1 d. neturėjo teisės įgyti kitos šalies pilietybę nepraradus LR pilietybės. Dabar gi, nuo š.m. sausio 1 d. pilietybės įstatymas leidžia įgyti kitos šalies pilietybę neprarandant Lietuvos pilietybės.

Trečia pilietybės įstatymo pataisa iki 1940 m. birželio 15 d. buvusių LR piliečių ne tik vaikaičiams, bet ir provaikaičiams (proanūkams) leidžiama įgyti LR pilietybę.

Dėl teisinių Rusijoj priimta juos vadinti juridiniais klausimų paaiškinimus davė p.Aleksandras Kudaba. Labai svarbu, kad žmonės žinotų, kad visi LR notarų patvirtinti dokumentai ir jų vertimai galioja Rusijoje, kartu ir RF notarų patvirtinti dokumentai galioja Lietuvoje: tarp LR ir RF yra priimtas susitarimas dėl teisinės pagalbos. Bet p.Ambasadorius davė labai praktišką patarimą visada turėti su savimi  šių susitarimų kopijas, kad galima būtų parodyti ar tai LR, ar RF nekompetentingiems pareigūnams ir tokiu būdu išvengti neteisėtų reikalavimų ir formalumų.

(Sutrumpintas p.Danguolės Balčiūnaitės straipsnis Susitikimas su Ambasadoriumi iš Maskvos lietuvių naujienų, 2003, Nr.7).

Hosted by uCoz