Atgal ( 1 / 2003 )

Naujos knygos

 

 

Katalikų žinynas 2003.

leidykla Katalikų pasaulis, 2002, 320 p.

Žinyne visi besidomintieji ras naujausios informacijos apie Lietuvoje veikiančias aukščiausias Katalikų Bažnyčios institucijas, arkivyskupijas ir vyskupijas, kunigų seminarijas, vyrų ir moterų vienuolynus, lietuvių dvasininkus užsienyje, katalikiškas mokslo, švietimo bei žiniasklaidos įstaigas, organizacijas, centrus ir sąjūdžius, taip pat duomenų apie Katalikų Bažnyčią kaimyninėse šalyse. Žinyno pabaigoje pateikiama abėcėlinė Lietuvos bažnyčių rodyklė ir visų dvasininkų sąrašas.

 

 

Jose Escriva de Balaguer. Kryžiaus kelias.

Katalikų pasaulis, 2002, 144 p.

Šventasis jose Escriva de Balaguer pasaulyje geriausiai žinomas kaip asmeninės prelatūros Opus Dei įkūrėjas. Kryžiaus kelią jis parašė remdamasis savo Kalvarijos scenų  apmąstymais, norėdamas padėti žmonėms medituoti Jėzaus kančią. Jau po autoriaus mirties išleistos knygos tikslas padėti skaitytojams melstis ir Dievo malone ugdytis gailestį, skausmą iš meilės bei dėkingumą savo krauju mus atpirkusiam Viešpačiui.

Tikėk, jog Dievas nori, kad būtum laimingas, ir jeigu pats padarysi viską, ką tik galėsi, tada išties būsi laimingas, labai labai laimingas, net jei visur tave lydės Kryžius. Tačiau dabar tas Kryžius yra nebe mirties įrankis, o sostas, iš kurio karaliauja Kristus. O šalia Jo Motina, kuri yra ir mūsų Motina. Švenčiausioji Mergelė išprašys tau stiprybės, kurios tau reikia, kad ryžtingai žengtum jos Sūnaus pėdomis (Šv.Josemaria Escriva).

 

 

Vladimiras Nyrko. Karalius ir kancleris. Dviejų dalių istorinis romanas.

Maskva, Alternatyva 2003, 126 p.

 

Daugelis pažįsta lietuvių bendrijos bičiulį Vladimirą Nyrko anksčiau jis ateidavo su TV kamera ir filmuodavo mus įvairiomis progomis. Dabar Vladimiras aktyviai rašo knygas dažnai apie Lietuvą ir lietuvius. Mat jo vaikystė prabėgo Klaipėdos mieste, kurį jis iki šiol prisimena ir myli.

Klaipėdos miesto 750-mečiui kaip tik ir yra pašvęsta ši knyga. Iš anotacijos:

Šiame nedideliame istoriniame romane atsispindi karaliaus Mindaugo laikotarpio  ir Antrojo pasaulinio karo išvakarių dramatiški įvykiai. Du draugai lietuvis ir rusas, kurių vaikystė prabėgo Klaipėdoje, staiga persikelia iš mūsų laikų pradžioje į riteriškąjį XIII amžių, o paskui į 1939 metus. Jie pradeda suvokti, kad istorija tai ne iškilmingas himnas, o visiškai kitokia muzika.

Savo veržlia dinamika knyga labiau panaši į kino scenarijų negu į tradicinį istorinį romaną.

Dar visai neseniai, pernai Vladimiro knyga buvo parašyta ir išleista rusų  kalba. Mūsiškiai nespėjo dar ir perskaityti tos knygos apie Lietuvą, o apsukrusis autorius spėjo organizuoti savo kūrinio vertimą ir išleidimą Maskvoje.

Iš rusų kalbos vertė Virginija Urbonavičienė.

Hosted by uCoz