Atgal ( 3 / 2002 )

Tėve  mūsų

 

Nesakyk: "Tėve",

  jei kiekvieną dieną nesielgi kaip sūnus.

    Nesakyk: "Mūsų",

      jei esi užsisklendęs savo egoizme.

        Nesakyk: "Kuris esi danguje",

          jeigu galvoji tiktai apie žemiškus dalykus.

            Nesakyk: "Teesie šventas Tavo vardas",

              jei Jo negerbi.

                Nesakyk: "Teateinie Tavo karalystė",

                  jei esi susirūpinęs materialiniu gėriu.

                    Nesakyk: "Teesie Tavo valia",

                      jei nepriimi to, kas skaudu.

                        Nesakyk: "Kasienės mūsų duonos ",

                          jei nesirūpini žmonėmis, kurie alksta.

                            Nesakyk: "Atleisk mūsų kaltes",

                              jei laikai širdyje  priešiškumą broliui.

                                Nesakyk: "Gelbėk nuo pikto",

                                  jei nesi nusistatęs kovoti su blogiu.

                                    Nesakyk: "Amen",    

                                      jei nesupratai ar rimtai nepriėmei

                                        "Tėve mūsų" maldos žodžių.

 

SANDORA. 2002.4(52)

 

Hosted by uCoz