Atgal ( 3 / 2002 )

Майминас Е.З. Анкета.

 - М.: ООО "Полиграфикс", 20007 - 463 с.

Книга профессора Е.З. Майминаса, известного российского экономиста, автора теории социально - экономического генотипа предвосхитившего в своих работах середины 60-х годов современное информационное общество проработавшего треть века на кафедре математических методов анализа экономики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и в институтах Академии наук представляет собой одно из ярчайших свидетельств о жизни советского и российского общества 2-й половины XX в. Являясь человеком  незаурядным, смотревшим дальше и глубже других своих коллег и современников, мыслившим широко и нестандартно, он нарисовал впечатляющую картину жизни страны и своего времени, в которой переплетения событий глубоко личных и судьбоносных для народа, мимолетных и исторических, забавных и драматических позволяют во всей полноте ощутить и осознать то, что все мы, порой очень по-разному, понимаем под трудноуловимым словом "эпоха". Время и судьба оказались по-своему щедры к Е.З. Майминасу, часто бросая его в эпицентр таких событий, из которых, как потом оказывалось, складывалась история. Будучи отнюдь не пассивным наблюдателем, а активным участником этих событий, он дал нам их описание  изнутри, когда непосредственное восприятие соседствует с осмыслением сути происходящего. Обращаясь на страницах книги к отдельным периодам своей жизни, будь то драматические события довоенной и послевоенной Литвы, годы "перестройки", Россия времен Ельцина или история советской науки, автор счастливо сочетает научный подход с глубоко личным отношением к пережитому.

(Из аннотации к книге)

  

 Jefremas Maiminas  (1932 06 18 -- 2000 10 04) gimė Kaune tarnautojų šeimoje. Tėvas kartu su Kauno geto gyventojais buvo fašistų sušaudytas 1941 m. Motina su antruoju vyru Š.Maiminu ir dviem vaikais karo metu gyveno Penzoje, grįžo į Lietuvą, dirbo Valstybiniame plano komitete.

J.Maiminas 1953 m. baigė Vuilniaus Universiteto ekonomikos fakultetą, 1955-1965 m. jame dėstė. 1958 m. apgynė ekonomikos mokslų kandidato disertaciją. 1955 m. vedė Juliją Andriušaitytę, išaugino du sūnus - Andrių ir Aleksandrą.

Nuo 1960 m. buvo vienas ekonominių tyrimų laboratorijos prie Lietuvos liaudies ūkio tarybos organizatorių ir mokslinis vadovas. Ten pradėjo nagrinėti ir taikyti Lietuvos ekonomikoje matematinius ir kibernetinius metodus.

Nuo 1965 m. rugpjūčio dėstė Maskvos Valstybiniame universitete, čia tapo ekonomikos mokslų daktaru (1969), profesoriumi (1970). Dar vadovavo(1970-1985) laboratorijai prie TSRS MA Centrinio matematinės ekonomikos  instituto, o 1986 - 2000 m. prie Mokslinėstechninės pažangos ekonomikos ir prognozavimo instituto.

Parašė keletą monografijų ir apie 200 straipsnių, tame tarpe ir apie Lietuvos ekonominės minties istoriją.

Apie autorių žr.: Tarybų Lietuvos enciklopedija. V., 1986. T. 2, p. 676;

Who's Who in the World. 1999, 2000 (p. 1335) - 16,17 ed.

 

2002 m. kovo 24 dieną Vilniuje (Lietuvos žydų bendrijoje) vyko žymaus mokslininko ekonomisto Efremo Maimino autobiografinės knygos "Anketa" pristatymas (išleista   rusų kalba Maskvoje 2000 m.).

S. Alperavičius, vesdamas susirinkimą, pareiškė: - Aš labai jaudinuosi. Efremas, arba Ima, arba "Minus", kaip mes jį vadindavome, buvo mano geriausias draugas. Ir aš manau, šiandien mes ne tik pristatysime jo knygą, bet ir paminėsime mūsų bičiulio 70-metį. Birželio 18 d. jam būtų sukakę 70 metų.

Knyga "Anketa" išleista Maskvoje 200 metais, jau po autoriaus mirties. Jis baigė knygą rašyti 1999 m. gruodžio 31 d. Pradėjo rašyti 1977 metais, bet paskui sekė ilga pertrauka. Vėliau jis tęsė ir užbaigė rašymą.

Manau,  labai gerai, kad pristatymas vyksta būtent šioje salėje. Lietuvos žydų bendrijoje. Maiminas labai mylėjo Lietuvą, jo geriausi metai, jaunystė prabėgo Lietuvoje. Jis ir jo žmona antrąkart tapo Lietuvos piliečiais 1994 m.

1999 m. jis buvo Vilniuje ir labai  džiaugėsi. Jo knyga baigiasi žodžiais: "Sveika, Lietuva, ir duok Dieve dar kartą pamatyti tave!" Ta svaja neišsipildė.

Maiminas niekad neslėpė savo žydiškos kilmės. Daug puslapių jis skiria žydų problemoms Lietuvoje, kaskart primindamas, kad gyveno tą laikmetį, kai egzistavo "penktasis" anketos punktas, "tautybė", nulėmęs  daugelio žydų likimus.

Knygoje perpasakotas ne anekdotas, o faktas: kada tarybinis akademikas I.M.Gelfandas į 5 p. Anketoje įrašė "taip". Ir visi suprato, kokios jis tautybės.

Persikėlęs į Rusiją, į Maskvą, Maiminas čia surado daug naujų bičiulių, daug nuveikė mokslo srityje. Aš daug galėčiau kalbėti apie Imą, bet priminsiu tik vieną jo bruožą. Jis niekada nesirgo didybės manija, buvo visiems prieinamas, tolygiai bendravo kaip su studentais, taip ir su akademikais; labai darbštus,  pasižymėjo dideliais gabumais, erudicija, talentu, buvo tiesus, bet kartu ir diplomatiškas, išsiskyrė nestandartiniu mąstymu, atkaklumu ir t.t.

Maiminas parašė nuostabią knygą, kurią skaitai ir kaip romaną, ir kaip mokslinę knygą. Baigdamas savo prisiminimus jis pažymėjo (skyrius "Vietoj epilogo"), kad joje išsakyta ne viskas, "trūkumai matyti plika akimi. Visą tai ištaisyti - reikštų parašyti kitą knygą, ką padaryti, deja, aš nebegalėsiu. Belieka tik  atsiprašyti skaitytojų".

 

/Iš O.Rakauskienės prisiminimų/

Man teko su prof. Maiminu dirbti Centriniame ekonomikos- matematikos institute (CEMI). Ten jis vadovavo skyriui. Jis sėdėjo 18 aukšte, aš - 17 aukšte… Aš jį prisimenu Mokslinės Tarybos posėdžiuose. Jis būdavo su cigarete rankoje, su megztiniu, neformalus toks, neformaliai apsirengęs. Nestandartinis žmogus. Tai buvo žmogus kūrybiškas.Kaip iš Lietuvos toks. Jis buvo savimi tada. Tokių nebuvo daugiau, nėra ir nebus. Jis buvo savimi.

Aš prisimenu Maimino kabinetą. Ten susirinkdavo žmonės, kurie jį mėgo. Ir mes dažnai gerdavome arbatą. Ne tik arbatą. Prof. Maiminas savo knygoje apie tai rašo. Knyga tokia labai gyva.  Iš tikro, labai nuoširdžiai parašyta. Ir jinai tokia irgi neformali, bet visur tas jo laisvumas, atsiribojimas nuo visų, visokių sąlyginumų, nuo to kas priimta. Jis buvo laisvas žmogus.

Hosted by uCoz