Atgal ( 2 / 2002 )

 Švenčiame Velykos

 Kristaus Priskėlimas - didžiausia religinė šventė. Lietuviai katalikai ją pradėjo pamaldomis: vieni nuėjo į vakarines, kiti į rytines šv. Mišias; į šv.Liudviko ar Švč. M.Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčią (pastarojoje iškilmingas Mišias atnašavo metropolitas arkivyskupas Tadas Kondrusevičius, beje pasveikinęs tikinčiuosius ir lietuvių kalba). Tikėjimas - privatus dalykas, ir čia netinka organizuotas dalyvavimas. O jei kas ir visai nenuėjo bažnyčion - nesmerksime.

Bet šventė yra šventė, ir tokią dieną neapsieisi be vaišių stalo, bendravimo, dainos, šokių.

Kovo 31 dieną 14 val. Maskvoje gyvenantys tautiečiai susirinko švęsti Velykų į "Rūtos" kavinę, esančią prie LR ambasados. Atėjo gausus būrys žmonių su margučiais, kai kas atsivedė savo vaikučius ar anūkus, kuriems buvo suruoštas margučių ridenimas.

Pateikiame keletą nuotraukose užfiksuotų Velykų šventės momentų.

Prie švenčių stalo triūsia lietuvaitės. Paruošti vaišių stalą iš įvairių suneštų produktų nėra lengva: reikia kažkaip komponuoti, sudaryti daugmaž normalų valgių meniu, ir kad viskas turėtų kažkokį stilių.

Nuostabų zuikį Velykoms iškepė ponia Laima S. Su tokiu "žvėriuku" ne gėda ir nusifotografuoti.

 

Sąmoningesni tautiečiai susigriebė, kad jie čionai atėjo ne tik pavalgyti, bet ir dvasinio peno. Jie sugiedojo keletą tai progai įpritaikytų giesmių, o lietuviškų dainų vėliau bus iki valiai

Kažkam staiga kilo gera mintis: sustatyti greta ir nufotografuoti visus (dabartinį, naujai išrinktą, ir buvusius ) Bendrijos pirmininkus. Nuotraukoje iš kairės į dešinę: Antanas Jonkus, Kristina Momziakova, Sigitas Jucaitis, Nijolė Martiniuk, Vytis Viliūnas.

Per didžiąsias šventes būtinai apsilanko ir jaunimas. Nors valandėlę gražus jaunimėlis džiugina vyresniųjų lietuvių akis.

 

Hosted by uCoz