Atgal ( 2 / 2002 )

 

Bendrija švenčia Vasario 16-ąją

 

Vasario 16-oji Kiekvieno lietuvio, ypač gimusio prieškarinėj laisvoj Lietuvoj, ši data greta su kitais laisvosios Lietuvos simboliais - trispalve vėliava ir himno žodžiais "Lietuva, Tėvyne mūsų!" glūdėjo giliame širdies kampelyje visus ilgus sovietmečio metus.

Todėl, atgavus nepriklausomybę, šią datą Lietuvos žmonės švenčia ypač pakiliai.

Ne išimtis ir Maskvos lietuviai, kurie gausiai susirinko į J.Baltrušaičio namus atžymėti šią datą. Labai gaila, kad salėje netilpo visi susirinkusieji, daugeliui teko stovėti, o ir oro trūko, buvo gan tvanku. Bet šie negatyvūs momentai nesugadino nuotaikos nei publikai, nei mūsų artistams.

Šventę atidarė Maskvos lietuvių kultūros bendrijos įpirmininkė Kristina Momziakova. Sugiedojus Lietuvos himną, ji pristatė publikai šventės svečius - Nepaprastąjį ir Įgaliotąjį Lietuvos Respublikos ambasadorių Rusijos Federacijoje dr.Zenoną Namavičių ir ponią Nijolę Namavičienę, kultūros atašė poną Juozą Budraitį, Estijos ir Latvijos bendrijų atstovus.

Ponas Ambasadorius pasveikino Maskvos lietuvius su švente ir trumpai apibūdino politinę ir ir ekonominę padėtį Lietuvoje. Džiugu buvo išgirsti, kad nežiūrint pereinamojo laikotarpio sunkumų, Lietuvos Respublikos biudžetas vienam gyventojui 12 kartų didesnis už Rusijos Federacijos! Pono Ambasa-doriaus kalbos tonas buvo optimistiškas, galima buvo suprasti, kad ne viskas Lietuvoje taip jau blogai.

Šventės meninė dalis, mano nuomone, nusisekė. Pirmausia, reikia atžymėti muzikalią Čelkauskų šeimą, kuri ir atliko dodžiąją programos dalį. Publika žavėjosi gerai mums žinomo pianisto Jurgio Čelkausko virtuoziniu grojimu. Puikiai nuskambėjo Juozo Čelkausko, Janinos Čelkauskaitės ir Ninos Teterinos trio - violončelė, fortepionas ir saksofonas. Jauno muzikanto Aleksandro Ramm violončelės sodrus garsas puikiai skambėjo atliekant P.Čaikovskio noktiurną.

Algis Jokubauskas su savo kolega Sviatoslavu Golubenko atliko F.Doppus koncertą 2 fleitom.

Pradžiugino publiką mūsų primadona Tamara Lurytė. Skambėjo operų arijos, Šuberto serenada, bet publika laukė savo mėgiamos "Santa Lucia" - ir sulaukė. Italų ir lietuvių kalbomis atliekama daina visada sulaukia klausytojų ovacijų. Taip buvo ir šį kartą. Publika nenorėjo paleisti Tamaros ir bisui buvo atlikta F. Šuberto "Forelė".

Baigė koncertą, kaip visada, ansamblis "Banga", palydimas Boriso Moskino virtuoziško akompaniamento. Mes, dainininkai, kritiškai vertiname savo atlikimą, mažokai repetavome, tačiau publika, išsiilgusi lietuviškos dainos, entuziastingai priėmė mūsų dainas. Kartu su sale atlikome "Žemėj Lietuvos" - tai jau lyg Maskvos lietuvių himnas.

Po koncerto dar ilgai skambėjo lietuviškos dainos mūsų "pakalnėje" - ir reikia pripažinti lietuvių dainingumą - skambėjo visa Povarskaja gatvė.

D.Balčiūnaitė

 

Hosted by uCoz