Atgal ( 2 / 2002 )

 

Informacija

 

Maskvos lietuviams pereinant į Pasaulinį voratinklį pradedantiesiems siūlome susipažinti su šiais Web puslapiais ir adresais:

 

www.lgitic.lt    e-mail: info@lgitic.lt

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacinis centras prie Respublikinės Mažvydo vardo bibliotekos teikia visokeriopą informaciją išeivijos lietuviams.

 

http://lietuviai.fromru.com/     e-mail: lietuviai@fromru.com

Maskvos lietuvių jaunimo sąjungos puslapis

 

http://come.to/ginute

Jaunimo sąjungos narės Reginos Poniškaitytės asmeninis puslapis

 

www.litva.ru    e-mail: balt@ntt.ru

Dviejų paskutinių puslapių savininkas - "BALT-TURAS", turi kontorą Maskvoje (Povarskaja g. 24). Ten galima palankiomis sąlygomis įsigyti traukinio ir autobuso bilietus važiavimui į Lietuvą bei gauti informaciją apie poilsį Lietuvoje.

 

Baltic Studies

Pristato Intensyvius lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursus, organizuojamus Vytauto Didžiojo universitete, Kaune.

kiekvienas kursų dalyvis turi galimybę susitikti su įvairiais žmonėmis iš viso pasaulio, tad tikimės, kad ir šiais metais daug žmonių norės praleisti keturias puikias vasaros savaites Vytauto Didžiojo universitete. Mūsų adresas:

Vytauto Didžiojo universitetas

Donelaičio 58, LT 3000, Kaunas, Lithuania

Tel. +370 37 323 294 Faksas +370 37 323 296

Koordinatorė: Asta Ambrasaitė

www.vdu.lt

baltic@trs.vdu.lt

 

Užsienio lietuvių rėmimo centras

Centro direktorius - PLB atstovas Lietuvoje Gabrielius Žemkalnis

ulrc@centras.lt

Vienas iš tikslų - skatinti lietuvių studijas (mokamas) Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Šimtai tūkstančių lietuvių, - sakoma informaciniame lapelyje, - per daugelį metų dėl įvairių priežasčių atsidūrė už tėvynės ribų. Dalis jų liko nuolat gyventi svetimuose kraštuose. Dauguma užsienyje gyvenančių lietuvių susibūrę į šalių ir kraštų lietuvių bendruomenę siekia išlaikyti tautinę savimonę bei kultūrą, stiprinti įvairius ryšius su istorine tėvyne. Visos šios šalių ir kraštų bendruomenės sudaro Pasaulio lietuvių bendruomenę. Pagrindiniai šios organizacijos tikslai - padėti išlaikyti lietuviškąjį identitetą po pasaulį pasklidusiems lietuviams, stiprinti užsienio lietuvių ryšius su Lietuva. Lietuvių bendruomenės, sukūrusios nuoseklią tautinio savitumo palaikymo sistemą, turi lituanistines mokyklas, lietuvių kultūros centrus, parapijų namus, savišalpos fondus, archyvus, leidžia spaudą ir literatūrą gimtąja kalba. Išeivija visapusiškai rėmė ir remia Lietuvos valstybę.

Rytų Europos ir buvusios Tarybų Sąjungos kraštų lietuvių bendruomenės nepaisydamos sunkumų, įvairiomis visuomenės kultūrinės veiklos formomis stengiasi išsaugoti papročius, kultūrą, mokytis gimtosios kalbos.

LR Vyriausybė siekia sudaryti palankias sąlygas išeivijos jaunimui susipažinti su mūsų šalimi, išmokti lietuvių kalbos, mokytis ir studijuoti Lietuvoje.

Hosted by uCoz