Atgal ( 1 / 2002 )

 

Lietuviškai išleista britų istoriko knyga apie Lietuvą

 

"Baltų lankų leidykla išleido Vilniuje dirbančio žinomo britų istoriko, viduramžių tyrinėtojo Stiveno C.Rouelo knygos "Iš viduramžių ūkų kylanti Lietuva. Pagonių imperija Ryų ir Vakarų Europoje, 1295-1345" vertimą į lietuvių kalbą. Mokslo visuomenei skirta knyga vakar pristatyta Vilniaus rotušėje.

Istorijos mokslų daktaras S.C.Rouelas įvairių šalių spaudoje yra paskelbęs per tris dešimtis publikacijų apie Viduramžių Europą ir to laikotarpio Lietuvą. Mokslininkas dėstė Kembridžo universiteto koledže, 1993 m. pradėjo dirbti Klaipėdos universitete. Nuo 1999 m. rudens dirba Lietuvos istorijos institute.

S.C.Rouelo knyga "Pagonių imperija Rytų ir Vakarų Europoje" pirmą kartą anglų kalba buvo išleista 1994 metais Kembridžo universiteto leidykloje. Lietuviškojo vertimo skaitytojams šis veikalas įdomus tuo, kad jame apžvelgiamas visas didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino valdymo laikotarpis, karinė ir diplomatinė veikla balansuojant tarp pagonių tikėjimo, Vatikano ir krikščioniškųjų valstybių politikos. Taip pat knygos autorius nagrinėja kunigaikščio Algirdo valstybinę politiką Rytuose bei stačiatikių metropolijos kūrimą Lietuvoje.

Knygoje yra kelios istorinių šaltinių faksimilės, o veikalo pabaigoje pridedami stačiatikių Bažnyčios hierarchų sąrašai 1283-1461 m. bei rusų šaltiniai apie tai, kaip lietuviai užėmė Kijevą 1322-1323 m.

4 tūkst. egzempliorių tiražu išleistos knygos sutiktuvėse dalyvavo pats knygos autorius, Lietuvos istorikai profesoriai Edvardas Gudavičius ir Alvydas Nikžentaitis bei dr.Rimvydas Petrauskas. Vakarą vedė knygos vertėjas Osvaldas Aleksa. Rotušės fojė veikė "Baltų lankų" leidyklos knygynėlis.

VL Vakaro žinios, 2002 m. sausio 8 d., p. 9.

Hosted by uCoz