Atgal ( 1 / 2002 )

 

Mūsų renginiai

 

Lietuviškos Mišios J.Baltrušaičio namų salėje

 

2002 m. sausio 12 d. 12 val. J.Baltrušaičio namų salėje buvo Lietuvos laisvės gynėjų dienos - Sausio 13-osios minėjimas. Mišias lietuvių kalba atnašavo Šv.Liudviko bažnyčios vikaras kunigas Viktoras Voronovičius.

Po Mišių Maskvos lietuvių kultūros bendrijos pirmininko pavaduotojas Robertas Virbickas parodė susirinkusiems 1991 m. sausio 13 dienos įvykių nuotraukas ir laikraščius.

 

Tamara Lurytė

Įdomus susitikimas

 

2002 metų sausio 14-17 dienomis turėjome svečių: Rusijos ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo klausimais į Maskvą atvyko Europos Tarybos ministrų komiteto pirmininkas, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras p. Antanas Valionis su didele delegacija.

Sausio 16 dienos vakare rusų-lietuvių mokyklos nr.1247 "Šaltinėlis" salėje įvyko susitikimas su mokiniais, mokytojais ir Maskvos lietuvių bendrijų nariais. Susitikime dalyvavo LR Ambasados vadovybė.

Mokyklos direktorė p. Soveiga Valatkaitė parodė svečiams mokyklos patalpas, parodas, stendus. Po to prasidėjo mokinių koncertas (eilėraščiai, šokiai, dainos - viskas vyko lietuvių kalba), kuris svečių buvo šiltai priimtas. "Šaltinėliui" įteikta dovana "daugintuvas".

LR URM viceministras p. Jurgelevičius perdavė mokyklai linkėjimus nuo skubiai turėjusio išvykti į JAV ministro p. A.Valionio ir atsakinėjo į klausimus. Susitikimą filmavo Lietuvos televizija (LNK).

Pabaigoje - bendravimas su svečiais prie vaišių stalo.

Tamara Lurytė

 

Tęsiasi literatūrinės popietės

Tęsdamas savo literatūrinius skaitymus p. Juozas Budraitis Maskvos lietuviams papasakojo apie kultūros veikėją amžiaus pradžioje - P.Vileišį. Tautiečius nustebino tokia aktyvi ir pasiaukojanti to vyro veikla. Po to, trumpai apibudinęs Igno Šeiniaus kūrybą, prelegentas ėmė skaityti jo romaną "Kupriukas".

Šiame romane labai ryškus I.Šeiniaus talentas. Skvarbus analitiko žvilgsnis į žmogų, savita pasaulio samprata, žodžio kultūra, - kaip pažymi kritikai, - leidžia priskirti romaną prie geriausių to žanro pavyzdžių.

A.J.

 

Hosted by uCoz